Posebni rezervat šumske vegetacije "Crni Jarki"Posebni rezervat šumske vegetacije Crni Jarki su pretežito podvodna nizinska šuma sa sastojinama crne johe na jednom od najnižih terena u Europi. U jesen i proljeće, za vrijeme obilnijih kiša u pojedinim predjelima podzemne vode nalaze se 60-100 cm ispod površine tla. Crni Jarki su poznati kao stanište kockavice, zaštićene biljne vrste u nas zvane košutica, kao i druge biljne vegetacije, naročito dugoklasog šaša. Ovdje stabla johe postižu visinu kao nigdje u Europi, a upravo to čini ovo mjesto jedinstvenim.

Peski, 48361 Kalinovac